W roku szkolnym 2019/2020 Samorząd Uczniowski wraz z paniami Martą Spudzis i Dorotą Daniłowicz – Wasilewską zainicjował projekt „Ekopobudka dla Ziemi”. Przedsięwzięcia związane z projektem mają na celu edukowanie społeczności szkolnej w temacie zagrożeń związanych z brakiem ochrony środowiska i zmianą klimatu.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną część zadań projektu wymaga odłożenia w czasie. Jednym z działań, które uległo przesunięciu był konkurs filmowy. Konkurs polegał na przygotowaniu krótkiego filmu fabularnego lub animacji związanej z ochroną środowiska, zadanie można było wykonać w dwóch kategoriach: indywidualnej i grupowej.

14 października przygotowaliśmy krótkie spotkanie, na którym zostały wręczone nagrody. W kategorii indywidualnej Zarząd Uczniowski przyznał nagrodę Wiktorowi Kotarskiemu, uczniowi klasy 4 TGP, zaś w kategorii grupowej zostały przyznane nagrody absolwentom kierunku technik mechatronik: Piotrowi Staszkiewiczowi i Maciejowi Grądzkiemu. Nagrody ufundowała Rada Rodziców i Zarząd Uczniowski.

Gratulujemy uczestnikom oraz dziękujemy za wzięcie udziału w konkursie!

Obejrzyj zwycięskie filmy: