Dwunasta edycja konkursu zawodowego pn. „Pokaż swoje umiejętności, zawód to klucz do sukcesu” którego organizatorem jest nasza szkoła, za nami.

We wtorek, 27 marca, odbyła się uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenie nagród zwycięzcom.

Konkurs niezmiennie ma charakter dwuetapowy (etap I – wewnątrzszkolny, realizowany przez szkoły, które zadeklarowały udział w konkursie; etap II – finałowy, realizowany przez organizatora, tj. przez naszą szkołę) i adresowany jest uczniów szkół zawodowych powiatu suwalskiego, augustowskiego, sejneńskiego, oleckiego, ełckiego, gołdapskiego i białostockiego.

Honorowy patronat nad konkursem sprawuje Pan Czesław Renkiewicz, Prezydent Miasta Suwałk.

Lista zwycięzców:

1) w kategorii projekty indywidualne:

I miejsce – Kinga Rypińska, uczennica klasy 2 A technik mechatronik, za projekt „Growplant” (Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach)

II miejsce – Adrian Kaczyński, uczeń klasy 3 technik mechatronik, za projekt „Drukarka_3D_Midmaker” (Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku)

III miejsce – Wiktor Pacewicz, uczeń klasy 2 technik teleinformatyk, za projekt „Generator Tesli” (Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach)

2) w kategorii projekty zespołowe:

I miejsce – Adrian Kowalczuk i Dominik Artemiuk, uczniowie klasy 2 elektromechanik, za „Projekt stolika z wykorzystaniem artystycznych technik lakierniczych” (Zespół Szkól Mechanicznych CKP nr 2 im. św. Józefa w Białymstoku)

II miejsce – Tomasz Racis i Tomasz Łukaszewicz, uczniowie klasy 4 technik technologii drewna, za projekt „Witryna” (Zespół Szkół nr 6 Suwałki)

III miejsce ex aequo

Jakub Pomichter, uczeń klasy 2 mechanik pojazdów samochodowych, Rafał Sobolewski, uczeń klasy 4 technik mechanik i Łukasz Zakrzewski, uczeń klasy 4 technik mechanik, za projekt „Przyrząd do ostrzenia płóz iceboardingu i bojerów typu DN” (Zespół Szkół Technicznych im. gen. Ignacego Prądzyńskiego w Augustowie) oraz Justyna Jakubanis i Anna Świerzbin, uczennice klasy 3 A technik budownictwa za projekt „Róże” (Zespół Szkól Technicznych w Suwałkach)

Wyróżnienia:

1) w kategorii estetyka wykonania

Kacper Wieński, Radosław Truskolawski i Adrian Wysocki, uczniowie klasy 2 mechanik motocyklowy, za projekt „Proces technologiczny renowacji zabytkowego motoroweru Komar 230” (Zespól Szkól Mechanicznych CKP nr 2 im. św. Józefa w Białymstoku)

2) w kategorii dokumentacja techniczna

Karolina Radecka, uczennica klasy 3 technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, za projekt „Rozwiązanie konstrukcyjne i model małej turbiny wiatrowej z dyfuzorem” (Zespół Szkól Technicznych w Suwałkach)

Wyróżnienia za udział:

1) Karol Pawłowski, Przemysław Bochenko i Damian Jakoniuk, uczniowie klasy 2 mechanik motocyklowy, za projekt „Projekt modelowego silnika Stirlinga” (Zespół Szkół Mechanicznych CKP nr 2 im. św. Józefa w Białymstoku)

2) Adam Bordzio i Norbert Gniedziejko, uczniowie klasy murarz-tynkarz, oraz Piotr Jutkiewicz, uczeń klasy 3 murarz-tynkarz, za projekt „Skarb murarza” (Zespół Szkół Technicznych w Olecku)

Wszystkim nagrodzonym gratulujemy!

Fundatorzy nagród:

1) projekty zespołowe

a) I, II i III miejsce – Pan Adam Galas, właściciel firmy SALAG sp. z o.o.

b) drugie III miejsce – Pan Henryk Owsiejew, właściciel firmy MALOW sp. z o.o.

2) projekty indywidualne

a) I miejsce – Pan Jarosław Dzięgielewski, dyrektor generalny PGE Dystrybucja S.A.

b) II miejsce – Pan Maciej Formanowicz, prezes Zarządu Fabryki Mebli Forte S.A.

c) III miejsce – Pan Leszek Dec, prezes Zarządu Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

3) projekty wyróżnione

a) w kategorii estetyka wykonania – Pani Monika Lipińska, prezes Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A.

b) w kategorii dokumentacja techniczna – Pan Eugeniusz D. Przybysz, prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Suwałkach

4) za udział

a) Państwo Luiza i Waldemar Bukłachowie, właściciele Przedsiębiorstwa Inżynieryjno-Instalacyjnego „PROBEST” s.c.

b) Pan Tadeusz Szaciło, prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o.

Ponadto wszystkich uczestników konkursu upominkami obdarzył Pan prof. Lech Dzienis, rektor Politechniki Białostockiej.

Uroczystość swoją obecnością zaszczyciło wielu gości – władze samorządowe, przedstawiciele firm sponsorujących nagrody, przedstawiciele przedsiębiorstw współpracujących ze szkołą, dyrektorzy szkół, których uczniowie wzięli udział w konkursie.

« 1 z 2 »