Informujemy o zakończeniu projektu realizowanego od grudnia 2020 r. do marca 2021 r. pod nazwą „Stanowiska pomiarowe do badania światłowodów” w ramach działania „Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej – kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie miasta Suwałki”.

Projektu został zrealizowany we współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. prof. Szczepaniaka w Suwałkach. W działaniach projektowych udział wzięli uczniowie klasy drugiej technikum zawodu technik teleinformatyk a nadzór nad ich pracą sprawował  nauczyciel przedmiotów zawodowych tego kierunku, Bohdan Piktel.

Celem projektu była integracja uczniów biorących udział w zadaniu poprzez wspólne planowanie i wykonywanie prac instalacyjno – montażowych, rozwijanie wiedzy i umiejętności technicznych przez uczestników projektu w zakresie techniki światłowodowej oraz pobudzanie kreatywności i indywidualnej inwencji twórczej w trakcie wykonywania zaplanowanych działań.

Realizacja projektu obejmowała następujące zagadnienia realizowane poza zajęciami dydaktycznymi ujętymi w planie zajęć:

  • przygotowanie pracowni do położenia kabli światłowodowych,
  • zapoznanie się z zakupionym sprzętem i wyposażeniem, próbny montaż złączy światłowodowych,
  • montaż puszek abonenckich na stanowiskach pomiarowych,
  • położenie kabli światłowodowych w kanałach kablowych,
  • montaż szuflady na przyłącza światłowodowe wraz z wyposażeniem w szafie rack na zapleczu pracowni,
  • podłączenie puszek abonenckich do kabli światłowodowych,
  • pomiary końcowe wykonanych torów światłowodowych.

Efektem pracy zespołu jest zapoznanie się uczniów z nowoczesnymi technikami teleinformatycznymi oraz wykonanie stanowisk pomiarowych, które będą doskonałym rozszerzeniem istniejącej bazy dydaktycznej szkoły i posłużą innym uczniom w przyszłości do podnoszenia swoich kwalifikacji.