Z rzeczy świata tego zostaną tylko dwie,

Dwie tylko: poezja i dobroć… i więcej nic

Cyprian Kamil Norwid

21 marca obchodzimy Światowy Dzień Poezji. Celem tego wydarzenia jest promocja czytania, pisania i publikowania wierszy.

Najstarszym zachowanym utworem poetyckim w języku polskim jest „Bogurodzica”. Dzieło to powstało prawdopodobnie w pierwszej połowie XIII wieku, natomiast najdawniejszy zapis tekstu pochodzi z 1407 roku. Pieśń ta, ze względu na obecność licznych archaizmów – form wyrazowych, które wyszły z użycia – jest bezcennym źródłem wiedzy o procesach, jakie zaszły w polszczyźnie na przestrzeni wieków.

Poezja pozwala nam zachować poczucie tożsamości kulturowej i językowej, a także lepiej zrozumieć świat, który był i ten, który nas otacza. Doceniajmy zatem wartość zabytków języka ojczystego i starajmy się, by żyły one w świadomości społecznej.

 

Zapraszamy do wysłuchania „Bogurodzicy” w interpretacji Filipa Jaworowskiego, ucznia klasy 1 TMR.