Przykład dobrej praktyki włączania pracodawców w kształcenie zawodowe.

Tak można podsumować opinie wypowiadane 20 lutego 2018 roku w sali konferencyjnej firmy SALAG przez osoby uczestniczące w zajęciach modułowych przeprowadzonych w klasie trzeciej technik mechatronik.

Tę innowacyjną formę realizacji procesu edukacyjnego poprowadził nauczyciel ZST Pan Bartłomiej Mikołajczyk przy wsparciu pracowników przedsiębiorstwa – Panów: Łukasza Jaroszewskiego, Pawła Szyryńskiego i Rafała Goluba. Uczniowie podzieleni na trzy zespoły pracowali metodą tekstu przewodniego przy wykonywaniu pomiaru i ustawianiu narzędzi skrawających (na stanowisku Zoller Venturion 450), przy kontroli jakości wykonania detalu (na stanowisku Preset 3D CNC) oraz przy montażu szafy sterowniczej na potrzeby firmy. Czytelne, dobrze przygotowane instrukcje i wsparcie opiekunów pozwoliły im osiągnąć zaplanowane rezultaty mimo tremy wywołanej faktem, że byli obserwowani przez wiele ważnych i znanych osób, nie tylko z naszego miasta. Dodatkowym atutem zajęć była wycieczka edukacyjna po przedsiębiorstwie, częściowo wynikająca z faktu usytuowania stanowisk w procesie technologicznym realizowanym w przedsiębiorstwie, na których pracowali uczniowie. Podsumowanie zajęć zorganizowano w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli ZST wspomaganego przez SODN w Suwałkach.

Podczas omawiania tej nietypowej lekcji wymieniano się spostrzeżeniami, uwagami i refleksjami na temat szkolnictwa zawodowego w naszym mieście. Wszystko odbywało się w miłej atmosferze przy herbacie, na którą zostali zaproszeni wszyscy przez właściciela firmy, Pana Adama Galasa.

Oprac. zespół wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli