Projekt nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000121037 realizowany w ramach programu Erasmus+

W ramach projektu zostaną zrealizowany zostanie wyjazd uczniów (IV kwartał 2023r.) na trzytygodniowe staże zawodowe w przedsiębiorstwach w Hiszpanii (Walencja) w branżach zgodnych z obranym przez uczniów profilem kształcenia.

Uczestnikami projektu będą uczniowie technikum z Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach (13 uczniów i 2 opiekunów) o profilach kształcenia zawodowego: technik automatyk, technik budownictwa, technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik mechanik, technik mechatronik, technik teleinformatyk.

Nauczyciele oprócz opieki nad uczestnikami staży będą pełnić nadzór merytoryczny realizowanej mobilności.

 

Główne cele projektu to:

– doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów, w tym kompetencji językowych, zwłaszcza języka angielskiego zawodowego,

– rozwijanie nowych oraz podnoszenie poziomu posiadanych umiejętności w obszarze kształcenia zawodowego.

– intensywna nauka poprzez aktywne doświadczanie w danym sektorze branżowym,

– radzenie sobie w odmiennym kulturowo środowisku zawodowym.

 

W ramach projektu uczniowi zapewniamy:

 • zajęcia przygotowawcze (językowe, kulturowe, pedagogiczne),
 • staże w międzynarodowych firmach,
 • zakwaterowanie i wyżywienie,
 • certyfikaty potwierdzające staże zagraniczne,
 • transport i ubezpieczenie,
 • wycieczki kulturowe podczas pobytu w Hiszpani,
 • kieszonkowe.

 

Termin rekrutacji: 06.09.2023 – 18.09.2023r.

Aby wziąć udział w projekcie i wyjechać na staż do firmy w Walencji należy złożyć komplet dokumentów rekrutacyjnych w Biurze Projektu.

Dokumenty dostępne do pobrania na stronie internetowej szkoły oraz w Biurze projektu pokój B3 (BDM).

 

Regulamin rekrutacji

 • formularz rekrutacyjny (załącznik nr 1),
 • oświadczenie uczestnika projektu (załącznik nr 2),
 • deklaracja uczestnictwa (załącznik nr 3),
 • Europass CV w j. angielskim ze zdjęciem wg. https://twoj-europass.org.pl/dokumenty/kreator-cv/

Załączniki do projektu – KLIKNIJ TUTAJ ABY POBRAĆ

Regulamin Erasmus+