Nowy rok szkolny uczniowie klas technik grafiki i poligrafii cyfrowej rozpoczynają od poszukiwania inspiracji do swoich przyszłych, niejednokrotnie bardzo kreatywnych prac. W tym celu młodzież udała się na wystawę zagranicznych plakatów do filmów Andrzeja Wajdy znajdującą się w SOK-u. Na wystawie eksponowane są plakaty ze zbiorów Muzeum Kinematografii w Łodzi. Uczniowie mogli poznać plakaty twórców z Europy i Azji, jak również przyjrzeć się różnorodnym technikom mającym na celu wpłynięcie na wyobraźnię odbiorcy.