14 października, w Dniu Edukacji Narodowej, uczniowie klas pierwszych złożyli uroczyste przyrzeczenie, w którym zobowiązali się uczciwie spełniać obowiązki ucznia Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach.

Wstępujący w szeregi społeczności szkolnej pierwszoklasiści, przysięgli pogłębiać wiedzę, szanować poglądy innych, wyrabiać w sobie silną wolę, odpowiedzialność, uczynność, odwagę i prawdomówność.

Pan Dyrektor Lech Boniszewski zachęcił uczniów do refleksji na tym, do czego dążą oraz jakie miejsce w ich życiu odgrywa szkoła.

Aby osiągnąć sukces, trzeba znać cel i mieć motywację. Oby nigdy nie zabrakło wam samozaparcia do realizacji zamierzeń, doskonalenia kompetencji i rozwijania talentów. Dbajcie o godną postawę ucznia Zespołu Szkół Technicznych i bądźcie współodpowiedzialni za budowanie atmosfery otwartości, życzliwości i współpracy.

Natalia Polakowska – przewodnicząca samorządu uczniowskiego – z radością powitała młodszych kolegów:

Bardzo cieszymy się, że od dzisiaj razem będziemy tworzyć pozytywny klimat szkoły i pracować na jej dobre imię.

Podczas uroczystości wybrzmiały również gratulacje dla wszystkich pracowników oświaty, którym prowadzący życzyli, aby podejmowany przez nich trud był źródłem satysfakcji i społecznego uznania.

Wydarzenie zakończyła piosenka, której słowa mogłyby stać się mottem uczniów, rozpoczynających naukę na kolejnym etapie edukacji: „Myśl pozytywnie […] To ty możesz sprawić, by życie było piękne!”.

oprac. Magdalena Siwko