W dniu 21 grudnia 2023r. odbyło się spotkanie ewaluacyjne z wyjazdu uczniów ZST w Suwałkach do Hiszpanii na staże zagraniczne w ramach projektu Akredytacyjnego o nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000121037 realizowanego jest ze środków Programu Erasmus + sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe. Podczas spotkania uczniowie wypełnili ankiety ewaluacyjne, odebrali certyfikaty oraz podsumowywali swoje doświadczenia z wyjazdu. Obecnie przygotowywany jest raport ewaluacyjny z wyjazdu grupy.