Dnia 14 stycznia 2020 r. odbyło się spotkanie informacyjne z uczestnikami projektu „Europraktyka”, który realizowany jest przez naszą szkołę ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus + sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Podczas spotkania kadra zarządzająca projektem:
– przedstawiła główne cele i założenia projektu;
– omówiła sprawy organizacyjne związane z realizacją staży za granicą;
– zaprezentowała partnera zagranicznego oraz przedstawiła propozycje miejsc stażu w Bolonii we Włoszech.