O historii, archeologii, wojskowości, autorytetach i niedawno wydanej książce, rozmawialiśmy w szkole z Panem Marcinem Bobowicz w środę 12 czerwca. „Co to było za piekło… Suwałki i okolice w wojennej rzeczywistości 1939-1945”- taki tytuł nosi wydana w lutym 2024 roku książka naszego gościa i to jej w dużej mierze poświęcone było to spotkanie. Przenieśliśmy się razem z autorem do wojennej rzeczywistości Suwalszczyzny, szczególnie okolic z których pochodzi, czyli wsi Prudziszki leżącej między Suwałkami, a Jeleniewem. Dziękujemy za „kawał” dobrej historii…