W trzecim i czwartym tygodniu października uczniowie z klas pierwszych uczestniczyli w pogadance na temat zjawisk przemocy i agresji prowadzonej przez funkcjonariusza policji z Wydziału do Spraw Prewencji i specjalistę z zakresu profilaktyki zagrożeń.

Czym jest agresja? W jaki sposób można wyrządzić komuś krzywdę? Czy ośmieszając innych, dopuszczamy się przemocy? Dzięki spotkaniu uczniowie uświadomili sobie, że przemoc, to nie tylko naruszanie czyjejś nietykalności fizycznej, ale też poniżanie, zawstydzanie czy obrażanie. Nastawianie otoczenia przeciwko piętnowanej osobie i wykluczanie ofiary z grupy niosą za sobą tak samo poważne konsekwencje jak bicie czy popychanie.

Wraz z rosnącym dostępem do nowych technologii pojawiła się agresja elektroniczna. Media społecznościowe mogą służyć do prześladowania nielubianych osób – podszywania się pod kogoś, publikowania ośmieszających materiałów czy pisania obraźliwych komentarzy. W przeciwieństwie do przemocy fizycznej, cyberprzemoc nie zostawia śladów na ciele, ale negatywne emocje, które odczuwa prześladowana osoba mogą prowadzić do alienacji, depresji, a nawet myśli samobójczych. Nękanie może dotyczyć każdego, niezależnie od jego wyglądu, umiejętności czy sprawności fizycznej.

Przestrzegaj norm społecznych, bądź koleżeński i dbaj o relacje z rówieśnikami. Jeśli jesteś świadkiem przemocy, reaguj – poinformuj dorosłą osobę o zaistniałej sytuacji. Jeśli ktoś cię dręczy, nie bój się szukać wsparcia i prosić o pomoc.

Oprac. Magdalena Siwko