Kontynuujemy piękną tradycję cyklicznego prezentowania społeczności szkolnej ciekawych tekstów kultury. W listopadzie uczniowie II TMR w sugestywny sposób przeczytali przemówienie Józefa Piłsudskiego, które Marszałek wygłosił w Suwałkach w październiku 1919 roku.

Przemówienie Józefa Piłsudskiego spełnia wymogi sztuki retoryki, zatem jest tekstem literackim. W kontekście tekstu kultury można przytoczyć słowa J. Conrada (Józefa Korzeniowskiego): Sztuka to wielkie ucho i wielkie oko świata;  słyszy i widzi – i ma zawstydzać, drażnić, budzić sumienie, wymierzać.

Akcję propagują nauczyciele bibliotekarze oraz poloniści.