29 września klasa IV TG wzięła udział w akcji Sprzątania Świata 2021 organizowanej przez Wigierski Park Narodowy. Hasło tegorocznej edycji brzmiało: Myślę, więc nie śmiecę. Uczniowie z kajaków sprzątnęli odcinek Czarnej Hańczy od wsi Maćkowa Ruda do Sarnetek.

Sama idea sprzątania szlaków WPN (także wodnych), ma na celu uzmysłowienie uczniom, ile jeszcze trzeba wykonać pracy edukacyjnej, aby świadomość turystów była większa, a ilość pozostawionych śmieci mniejsza. Budujące jest to, że w ubiegłych latach było o wiele więcej pracy niż w tym roku.

Opiekunem klasy był pan Hubert Stojanowski.

Kajaki na akcję udostępniła firma Hobbit z Maćkowej Rudy.