W dniach 3-28 lipca br. łącznie siedemnastu uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach realizowało staże zawodowe. Miały one miejsce w czterech firmach z Białegostoku tj. Automatyka-Pomiary-Sterowanie S.A, PLUM Sp. z o.o., SaMASZ Sp. z o.o. oraz Masterpress S.A. Każdy z uczniów zrealizował łącznie 150 godzin stażu. Przedsięwzięcie realizowane było w ramach projektu „Mechnix” finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Wszyscy uczestnicy zakończyli udział w projekcie z bardzo dobrym wynikiem. Za udział w stażu uczniowie otrzymali wysokie stypendia.

Zapraszamy do zapoznania się z galerią zdjęć: