Światowy Dzień Zdrowia obchodzony jest corocznie od 1950 roku w dniu 7 kwietnia, w rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Jego celem jest zwrócenie szczególnej uwagi na problemy zdrowotne społeczeństw na świecie. W tym roku tematem przewodnim kampanii prowadzonej w ramach obchodów Światowego Dnia Zdrowia jest popularyzowanie Uniwersalnej Opieki Zdrowotnej. Informuje WHO – Światowa Organizacja Zdrowia, „co najmniej połowa ludzi na świecie nie jest obecnie w stanie uzyskać niezbędnych usług zdrowotnych”. Miliony ludzi wciąż nie mają do niej dostępu albo muszą wybierać pomiędzy opieką medyczną a jedzeniem, ubraniem lub nawet mieszkaniem. Dostęp do opieki zdrowotnej na odpowiednim poziomie i wsparcie finansowe nie tylko sprzyja poprawie zdrowia obywateli i oczekiwanej długości życia, ale także chroni kraje przed epidemiami, wpływa na zmniejszenie ubóstwa i ryzyka głodu, generuje miejsca pracy, wspomaga wzrost gospodarczy i równość płci. Głównym założeniem obchodów Światowego Dnia Zdrowia 2019 jest skupienie uwagi na konieczność zapewnienia wszystkim ludziom dostępu do powszechnej opieki zdrowotnej na odpowiednim poziomie, które obejmuje pełne spektrum usług potrzebnych przez całe życie od promocji zdrowia po profilaktykę, leczenie, rehabilitację i opiekę paliatywną.