Udowodnij, że dobrze znasz język ojczysty i weź udział w konkursie na przekład staropolskiego wiersza na język współczesny.

Bądź za pan brat z Kochanowskim, Morsztynem czy Sępem-Szarzyńskim i tchnij ducha współczesności w wiersze tych wybitnych twórców. Być może dzięki tobie poeci epoki renesansu i baroku zyskają większy posłuch u przedstawicieli młodego pokolenia.

Zapoznaj się z regulaminem: https://www.nck.pl/projekty-kulturalne/projekty/ojczysty-dodaj-do-ulubionych/aktualnosci/konkurs-na-przeklad-wiersza

Oprac. M. Siwko