W poniedziałek, 26 marca, odbyła się lekcja otwarta z matematyki z wykorzystaniem tablicy multimedialnej Qomo oraz programu Desmos.

Lekcję w klasie III TMR, której temat brzmiał: Przekształcenia wykresów funkcji trygonometrycznych, obserwowali nauczyciele z naszej szkoły: Zofia Śliżewska, Julia Teodorowska, Łukasz Erenc, Andrzej Jurgielewicz, Katarzyna Bacewicz oraz Małgorzata Essel, Dorota Kozłowska i Urszula Nartowicz z Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku, a poprowadziła ją nauczycielka matematyki Pani Grażyna Mazalewska.

Do rozwijania umiejętności wykorzystania kalkulatora graficznego do przekształceń wykresów funkcji trygonometrycznych z wykorzystaniem tablicy multimedialnej zastosowano metodę odwróconą, co pozwoliło w wysokim stopniu zaangażować uczniów we wszystkie działania proponowane na lekcji, a także zapamiętania poznanych treści. Potwierdziły to poprawnie wykonywane ćwiczenia.

Metoda odwrócona polega na zmianie koncepcji lekcji – uczniowie najpierw w swoich domach zapoznają się z nowymi treściami, a w szkole pogłębiają i utrwalają wiedzę, ćwiczą umiejętności z wykorzystaniem wiedzy nauczyciela.

Tak też było na obserwowanej lekcji matematyki, która okazała się dobrą alternatywą dla lekcji tradycyjnej.