Na zebraniu w dniu 29.08.2018 r. przedstawiciele Rady Rodziców, po zapoznaniu się z ofertami ubezpieczenia NNW uczniów, które wpłynęły do szkoły, zdecydowali o wyborze Nauczycielskiej Agencji Ubezpieczeniowej (zdaniem rodziców najkorzystniejsza oferta) jako ubezpieczyciela na rok szkolny 2018/2019.

Składka na ubezpieczenie uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków w roku szkolnym 2018/2019 wynosi:

klasy maturalne (13 miesięcy):

38 zł/ucznia (zakres podstawowy),

49,40 zł dla uczniów wyczynowo uprawiających sport w klubach pozaszkolnych

pozostałe klasy, tj. kl. I, II i III (12 miesięcy):

35 zł/ucznia (zakres podstawowy)

45,50 zł dla uczniów wyczynowo uprawiających sport w klubach pozaszkolnych

Wpłaty należy dokonać na portalu www.ubezpieczenia.nau.pl    token: atod04185127

Szczegóły oferty

Ogólne warunki ubezpieczenia

Osoba do kontaktu:

Andrzej Todorski

tel. 693 279 679

 

Nauczycielska Agencja Ubezpieczeniowa SA

Wybrzeże Kościuszkowskie 31/33

00-379 Warszawa

tel. 22 696 72 70

www.nau.pl