W Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach 14 marca 2019 r. w ramach WDZ odbyło się szkolenie skierowane do nauczycieli – wychowawców pn. „Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w ZST w Suwałkach”. Prowadzący szkolenie pan Janusz Tkaczow – oligofrenopedagog i terapeuta SI w przystępny sposób zapoznał nauczycieli z organizacją pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w tym również ze spektrum autyzmu.
Dużym zainteresowaniem słuchaczy szkolenia cieszył się krótki film dokumentalny o osobie dorosłej z zespołem Aspergera – pani Susan Boyle, która z sukcesem wystąpiła w brytyjskim programie „Mam Talent”. Obserwując charakterystyczny sposób mówienia, poruszania się i zachowania bohaterki filmu na scenie, nauczyciele nauczyli się rozpoznawać takie cechy także u uczniów dotkniętych zespołem Aspergera.
Na koniec szkolenia słuchacze doszli do wniosku, że tylko wspólne zintegrowanie działań nauczycieli, specjalistów i wychowawców może znacząco poprawić sprawność intelektualną i funkcjonowanie ucznia z tą dysfunkcją w klasie i na terenie szkoły.
Opracowała – M. Kolenkiewicz