Po trudach dziesięciomiesięcznej pracy nadszedł dzień zakończenia nauki roku szkolnego 2017/2018. Ten dzień połączony był też z pożegnaniem absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 3.

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością goście: przedstawiciele zakładów pracy i Rady Rodziców. Nie obyło się bez wzruszeń. Absolwenci skierowali wiele ciepłych słów i podziękowań w stronę swoich wychowawców: Pani Justyny Pogorzelskiej, Pana Bogusława Szymańskiego i Pana Janusza Łapińskiego. Mury szkoły opuściło 68 absolwentów. Uroczystość była też okazją do pożegnania nauczycieli i pracowników szkoły, którzy kończą pracę w ZST. Dyrektor szkoły, Pani Anna Musiałowicz, podziękowała odchodzącym na emeryturę nauczycielom i pracownikom obsługi za pracę i za włożone w nią serce. Rok 2017/2018 był rokiem intensywnej pracy zarówno uczniów jak i pedagogów. Po każdym wysiłku przychodzi wyczekiwany czas zbierania plonów i czas odpoczynku. Uroczystość zakończyła się wspólnym zdjęciem. Wszystkim życzymy słonecznych, pełnych przygód wakacji.

« 1 z 2 »