Już po raz drugi gościliśmy w progach Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach prof. Barbarę Falińską – lingwistkę i znawczynię gwary suwalskiej oraz dr hab. Elżbietę Wierzbicką-Piotrowską – językoznawcę.

Wizyta  (26 października 2018 roku) związana była z trwającym w szkole projektem „Dialog pokoleń 5”, który stanowi część programu Narodowego Centrum Kultury „Ojczysty – dodaj do ulubionych”. Zajęcia warsztatowe, które w klasie III wielozawodowej „b” poprowadziła prof. Falińska dotyczyły różnic między ogólnym językiem polskim używanym przez nas na co dzień (w pracy, szkole), a gwarą, która w sposób naturalny zanika, więc należy ją ocalić, spisując słownictwo, nagrywając historie opowiadane przez najstarsze pokolenie – dziadków i babcie.

Profesor podsumowała dotychczasową pracę szkolnego koła gwaroznawczego, które funkcjonuje w naszej szkole. Doceniony został wysiłek uczniów, którzy przeprowadzili rozmowy z członkami swoich rodzin (około pięćdziesięciu spotkań), zadając pytania babciom i dziadkom oraz najstarszym mieszkańcom okolicznych wsi na temat słownictwa gwarowego obejmującego takie dziedziny życia jak: rolnictwo, przezwiska, jedzenie i przygotowywanie posiłków. Efektem tej pracy były wypełnione kwestionariusze.

Kolejnym zadaniem szkolnego koła gwaroznawczego, nad którym już pracujemy, jest nagrywanie historii, dotyczących życia na wsi, tradycji, zwyczajów a następnie spisanie ich. W ten sposób z pewnością uda nam się ocalić od zapomnienia to, co piękne, wyjątkowe i charakteryzujące Suwalszczyznę dawnych lat.