W dniach 30-31.10.2023 roku odbyła się wizyta studyjna popularyzująca branże dla subregionu suwalskiego Praktyczne Aspekty Kompetencji.

Wizyta studyjna doradców zawodowych oraz nauczycieli kształcenia zawodowego w firmach w ramach projektu Podlaska Sieć Doradztwa Zawodowego realizowana przez BFKK. W tym wydarzeniu uczestniczyła Sylwia Kowalewska oraz Bogumił Węcek.