Jak powstaje prąd? Jakie są źródła prądu? Jak jest rozprowadzana energia do firm, zakładów produkcyjnych, domów, szkół i wszystkich innych miejsc, które do prawidłowego funkcjonowania potrzebują prądu? Na te oraz inne pytania mogli uzyskać odpowiedź uczniowie drugiej klasy technik mechatronik.

19 kwietnia nasi uczniowie wraz z opiekunami (Aneta Kuczyńska, Henryk Kalejta, Marek Kondracki)  mieli możliwość  w PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Suwałki zapoznania się z  wytwarzaniem, dystrybucją energii elektrycznej.

Po zapoznaniu się z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa uczniowie mogli zobaczyć jak wygląda praca elektromontera, dyspozytora, utrzymanie  poziomu bezpieczeństwa pracy sieci dystrybucyjnej, a także zapoznać się z aparaturą kontrolno-pomiarową w firmie.

Dziękujemy Dyrekcji i Pracownikom  PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Suwałki za zgodę wejścia  na teren przedsiębiorstwa, merytoryczną wiedzę, oprowadzenie i wprowadzenie w tajniki wytwarzania i dystrybucji energii.

Wiedzę, która zdobyli nasi uczniowie z pewnością będą mogli wykorzystać w edukacji, a w przyszłości swojej ścieżce kariery zawodowej.