Zarząd Samorządu Uczniowskiego ogłasza wybory do Zarządu i Młodzieżowej Rady Miasta Suwałk.

Termin zgłoszeń: do 18 września 2020 
Termin wyborów: 21 – 25 września 2020 
Zgłoszenia proszę kierować do opiekuna samorządu – P. Anny Boguckiej (sala B107) lub do Patrycji Świerzyńskiej (uczennica kl. 4 TGP).