Zapraszamy rodziców uczniów z klas pierwszych na zebranie wg. poniższego harmonogramu:

Klasa Wychowawca Nr sali Termin spotkania
1 technik grafiki i poligrafii cyfrowej  (1 TG) A. Bogucka 004 14.09.2021 r.,  godz. 17:00
1 technik teleinformatyk (1 TI) M. Chmielewska 202 14.09.2021 r., godz. 17:00
1 technik mechatronik (1 TMR) K. Kuś-Tomkiewicz 004 13.09.2021 r., godz. 17:00
1 technik automatyk (1 TA) P. Raczkowski 103 14.09.2021 r., godz. 17:00
1 technik mechanik (1 TM)
1 technik budownictwa (1 TB) M. Bielecka 201 13.09.2021 r., godz. 16:30
1 monter zabudowy i robót wykończeniowych (1 MZ) J. Pogorzelska 101 13.09.2021 r., godz. 16:30
1 wielozawodowa A (1 wzA)
1 monter mechanik (1 MM) U. Chmielewska 08 14.09.2021 r., godz. 17:00
1 wielozawodowa B (1 wzB)
1 elektryk (1 EL) Sz. Rusanowski 05  13.09.2021 r., godz. 16:30
1 wielozawodowa C (1 wzC)