Wykaz podręczników: tutaj

Plan lekcji: tutaj

Dziennik elektroniczny: tutaj

Ubezpieczenie NNW dla dzieci i młodzieży: tutaj

Składka na fundusz Rady Rodziców w Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach w roku szkolnym 2021/2022 wynosi 40 zł od ucznia.

O resztę pytajcie swoich wychowawców – oni zawsze Wam pomogą!