W dniach 24–26 listopada 2022 roku członkowie Suwalskiego Młodzieżowego Klubu Historycznego im. Kazimierza Moczarskiego uczestniczyli w zjeździe Klubów Moczarskiego w Warszawie.

Spotkanie Klubowiczów z kilkunastu szkół z Polski miało na celu podsumowanie dwumiesięcznych działań – uczniowie, by wyłonić najlepszą książkę historyczną roku, mieli za zadanie przeczytać nominowane do Nagrody MKH publikacje, przedyskutować ich treść i napisać recenzje wybranych pozycji.

Po długich i burzliwych naradach młodzież ogłosiła laureatkę Nagrody MKH – Ołówek Kazimierza Moczarskiego wręczono Katarzynie Surmiak-Domańskiej za książkę „Czystka”, która dotyka tematu rzezi wołyńsko-galicyjskiej, mówi o wymazywaniu przeszłości, traumie jednostek, formach obrony przed nią, ale też o przyczynach agresji i sposobach na odbudowanie relacji.

Uczniowie wykazali się dużą aktywnością podczas spotkania z reporterką. Zadawali wnikliwie pytania i z uwagą słuchali wyczerpujących odpowiedzi. Podobne zaangażowanie towarzyszyło młodzieży w czasie rozmowy z Grzegorzem Piątkiem, autorem książki „Najlepsze miasto świata. Warszawa w odbudowie 1944–1949”, który otrzymał Nagrodę Historyczną m.st. Warszawy im. Kazimierza Moczarskiego w roku 2021.

Wyjazd urozmaiciła wizyta w Muzeum Żydów Polskich POLIN. Zwiedzanie interaktywnej wystawy uświadomiło młodym osobom niezwykłe bogactwo i złożoność dorobku kulturowego Żydów polskich na przestrzeni tysiąca lat polskiej państwowości. Dodatkową atrakcją były także spacery po Krakowskim Przedmieściu i starówce.

W wydarzeniu, które jak co roku dostarczyło uczniom wiele satysfakcji, brali udział: Olga Linka (4 TG), Sebastian Stadnik (4 TG), Aniela Gejdel (4 TGp), Wiktoria Radzewicz (4 TGp), Adrian Nowosadko (4 TGp) i Dominik Rosiak (3 TM). Opiekę na Klubem pełnią Magdalena Jaśkiewicz i Magdalena Siwko.

Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu 'Patriotyzm Jutra”