Zgodnie z zarządzeniem dyrektora szkoły informujemy iż, ze względu na zmianę terminu egzaminu maturalnego w dniach 4,5,6 maja 2020 roku zajęcia będą realizowane zgodnie z tygodniowym rozkładem lekcji, natomiast dni 8,9,10 czerwca 2020 roku będą wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.