Według Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – wolontariuszem jest ten, kto dobrowolnie i świadomie oraz bez wynagrodzenia angażuje się w pracę na rzecz osób, organizacji pozarządowych, a także rozmaitych instytucji działających w różnych obszarach społecznych. Takich ludzi   można znaleźć w  Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach, w której   działa szkolna grupa wolontariatu, do której należą uczniowie i nauczyciele.

Okres nauki w szkole jest najwłaściwszy dla kreowania postaw altruistycznych. Wykorzystując otwartość i ciekawość świata młodego człowieka poprzez wolontariat można osiągnąć dobroczynne piętno we wszystkich dziedzinach jego życia. Uczniowie są pełni pasji i zaangażowania. Taką osobowością charakteryzują się uczniowie ze szkolnego koła wolontariatu. Są zawsze chętni  do niesienia pomocy potrzebującym,  są  godnym wzorem do naśladowania:  sumienni, życzliwi, kulturalni, otwarci na potrzeby drugiego człowieka. Młodzież integruje się ze sobą, gdyż łączą ich wspólne działania na rzecz potrzebujących. Należy tutaj zwrócić uwagę, iż uczniowie z tego koła potrafili zaangażować całą społeczność do udziału w akcji ,, GROSZ DO GROSZA” w ramach programu ,, Dzwonek na obiad”. W nasze działania włączała się chętnie dyrekcja, nauczyciele, pracownicy szkoły.

Wolontariusze w szkole zorganizowali akcje: Gofry w ZST, Tosty  w ZETCE, Mała złotówka Duży Obiad.