Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach otrzymał Akredytację w ramach Programu Erasmus w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe. Akredytacja została przyznana przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji na lata 2021-2027. Oznacza to, iż szkoła uzyskała uproszczony dostęp do możliwości uzyskania dofinansowania w ramach Akcji 1. w ramach Programu Erasmus tj. na udział uczniów i nauczycieli szkoły w stażach i kursach realizowanych w zagranicznych firmach i szkołach. Przyznanie Akredytacji jest gwarancją regularnego otrzymywania dofinansowania na działania związane z mobilnością w ramach programu Erasmus.