Uczniowie klas 3 TBg, 3 TEL TMp i 3 TIp 25 listopada 2021 roku pojechali na dwudniową wycieczkę szkolną do Warszawy pod opieką pań: Magdaleny Siwko, Małgorzaty Kowalewskiej i Marty Bieleckiej. Przedsięwzięcie zostało dofinansowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach programu „Poznaj Polskę” kwotą 10000 zł (całość zadania wyniosła 12500 zł).

W programie wyjazdu znalazło się wiele miejsc ważnych dla historii Polski. Uczniowie zwiedzili Zamek Królewski w Warszawie – poznali dzieje tego obiektu oraz oglądali sale reprezentacyjne i apartamenty Stanisława Augusta Poniatowskiego. Istotnym elementem wizyty w siedzibie królów polskich był bezpośredni kontakt uczniów z dziełami sztuki – malarstwem najwybitniejszych polskich artystów, którzy przedstawiali wydarzenia związane z rozbiorami i uchwaleniem Konstytucji 3 Maja.

W Muzeum Narodowym w Warszawie uwagę młodzieży przyciągnęła przede wszystkim ekspozycja poświęcona sztuce starożytnej. Uczniowie zaangażowali się również w lekcje muzealne pt.: „Fascynacje renesansu” i „Kontrasty baroku”, zorganizowane w Galerii Sztuki Dawnej.

Uczestnicy wycieczki mieli także możliwość lepiej poznać epokę, w której żył autor „Ballad i romansów” i polską sztukę romantyczną. W Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza zobaczyli wystawę zorganizowaną z okazji dwusetnej rocznicy urodzin poety, na której  zaprezentowane zostały m.in. tak cenne pamiątki jak strony rękopisu „Pana Tadeusza” czy fragmenty listów Mickiewicza i pierwodruki jego dzieł, niekiedy z dedykacjami. Uczniowie szczególnie zainteresowali się słynnym obrazem Walentego Wańkowicza „Adam Mickiewicz wsparty na Judahu skale” z 1828 roku, który znali z lekcji języka polskiego.

Wizyta w Muzeum POLIN uwrażliwiła młode osoby na tematykę II wojny światowej i Zagłady, a także uświadomiła im niezwykłe bogactwo i złożoność dorobku kulturowego Żydów polskich na przestrzeni tysiąca lat polskiej państwowości. Interaktywna forma przekazywania opowieści o przeszłości odpowiadała potrzebom zwiedzających, którzy z uwagą słuchali nagrań i analizowali makiety oraz rekonstrukcje.

Ponadto uczniowie spacerowali również śladami bohaterów „Lalki” Bolesława Prusa – odwiedzili m.in. Łazienki, Szkołę Główną (obecnie UW), kościoły Karmelitów i Kapucynów czy Krakowskie Przedmieście i pokój Rzeckiego – a także byli w Teatrze Rozmaitości na sztuce „Męczennicy” w reż. Grzegorza Jarzyny.

Edukacja nie powinna być prowadzona wyłącznie w ścianach budynków szkolnych. Wycieczki stanowią integralną część procesu dydaktyczno-wychowawczego. Wyjazd do Warszawy zaaktywizował młodzież i pozwolił jej poszerzyć wiedzę dotyczącą kultury i dziedzictwa narodowego.