Kolejny poetycki sukces uczennicy naszej szkoły! Konkurs zorganizowany przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku pn. ,,Historia najnowsza Polski w poezji dzieci i młodzieży” został rozstrzygnięty. Zdobywczynią III miejsca okazała się Aleksandra Kondracka – uczennica klasy 4 technik budownictwa. Jej wiersz – „Moja kochana rodzino” – oraz autorski komentarz do materiału źródłowego będącego główną inspiracją do napisania utworu odnosił się do istotnych wartości patriotycznych, upamiętnił postać rotmistrza rezerwy – Aleksandra Kornela Kowala. W roku 1939 w nieznanych okolicznościach dostał się do niewoli sowieckiej i został osadzony w obozie w Kozielsku, w kwietniu lub maju 1940 roku rozstrzelany w Katyniu przez NKWD. Jego szczątki, odnalezione w roku 1943 w zbiorowej mogile, zidentyfikowano na podstawie karty szczepień, fragmentów osobistych zapisków oraz odznaki pułkowej. Rtm. rez. Aleksander Kornel Kowal był jednym z ponad 21 000 obywateli polskich zamordowanych przez NKWD w ramach zbrodni katyńskiej.

Celem konkursu było popularyzowanie historii Polski, ale również utrwalenie pamięci o losach wielu pokoleń Polaków i ich wkład w dążenie do odzyskania wolności i niepodległości oraz budowę suwerennego państwa w latach 1918-1989.

Honorowy patronat nad konkursem objął Minister Edukacji i Nauki oraz Wojewoda Podlaski, Wojewoda Warmińsko-Mazurski, Marszałek Województwa Podlaskiego, Podlaski Kurator Oświaty, Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty. Patronat medialny: Radio Białystok i Ośrodek Telewizji Polskiej w Białymstoku.

Wiersze nagrodzonych uczniów ukażą się w publikacji pokonkursowego tomiku wierszy zaplanowanego na 2023 rok.

Naszej uczennicy gratulujemy wrażliwości, pasji twórczej i umiejętności zamiany słów, myśli w aluzyjne i symboliczne obrazy poetyckie, czego dowiodła nie po raz pierwszy!