Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach po raz kolejny gościł w swoich progach profesorów – językoznawców z Uniwersytetu Warszawskiego.

Młodzież z klasy 2 technik budownictwa 13 czerwca 2022 roku wzięła udział w warsztatach naukowych, poświęconych polskiej grzeczności językowej, które poprowadził prof. dr hab. Józef Porayski-Pomsta.  Była to również okazja do promocji książki prof. Barbary Falińskiej „Dialog pokoleń. Słownictwo ludowe Mazowsza, Podlasia i Suwalszczyzny w układzie tematycznym. Pożywienie cz. I. Byłe województwo suwalskie”. Materiały zgromadzone w niniejszej publikacji pochodzą między innymi od uczniów naszej szkoły, którzy przeprowadzili wywiady z najstarszymi mieszkańcami wsi. Ponadto celem spotkania było zachęcenie młodzieży do kontynuacja działań w zakresie badań tradycyjnego dziedzictwa kultury materialnej, duchowej i społecznej, biorąc udział w projekcie „Dialog pokoleń”, o czym opowiedziała prof. dr hab. Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska. Na zakończenie spotkania uczniowie z klasy 1 technik mechatronik podzielili się ze słuchaczami opowiedzianą gwarą historią nadania Suwałkom herbu.