Specjalista, sędzia, perfekcjonista, siewca oraz człowiek kontaktów, grupy i akcji to nauczyciele, którzy 18 maja wzięli udział w szkoleniu pn. „Jak zbudować efektywny zespół”, zorganizowanym w Augustowie, w ramach współpracy Suwalskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach. Warsztaty prowadziła Pani Beata Burkat – trener i couch kompetencji personalnych.

Spotkanie rozpoczęło się od wspólnego obiadu. Wzmocnieni daniami kuchni regionalnej uczestnicy przystąpili do części szkoleniowej, w której dominowały gry symulacyjne i terenowe oraz ćwiczenia praktyczne dotyczące budowania zespołu. Nauczyciele naszej szkoły dowiedzieli się, jakie mają role zespołowe, jakim uchem (rzeczowym, relacyjnym, apelowym czy ujawniania siebie) słuchają oraz na czym opiera się dobra komunikacja w zespole. Następnie określili swój profil DNA motywacyjnego. Pozwolił on zdiagnozować ich potrzeby, indywidualne mechanizmy motywacji oraz odpowiadające im nagrody i dążenia. Przerwy sprzyjały rozmowom, wymianie wrażeń, poglądów i doświadczeń.

Zwieńczeniem szkolenia była kolacja i spacer, który odkrył przed uczestnikami spotkania uroki Kanału Augustowskiego i rzeki Netty.