Po raz pierwszy uczniowie naszej szkoły – Grzegorz Tylman z klasy 3 TE oraz Nikola Skowina z klasy 1 TB – wzięli udział w międzyszkolnym konkursie wielojęzycznym pn. „Świat bez granic”, który odbył się 15 maja 2018 roku. Organizatorem był Zespół Szkół nr 4 w Suwałkach.

Uczestnicy konkursu prezentowali wiersze, piosenki i scenki rodzajowe w czterech językach obcych. Nasi  uczniowie prezentowali swoje zdolności językowe, recytując wiersze poetów niemieckich. Niedogodnością rywalizacji był brak rozgraniczenia kategorii podczas oceniania, wszak czym innym jest scenka rodzajowa, a czym innym recytacja czy piosenka. Mimo to cieszy fakt, że oboje zostali nagrodzeni wyróżnieniami za recytację: Nikola Skowina za wiersz Wilhelma Buscha “Kritik des Herzens”, a Grzegorz Tylman za wiersz Johanna Wolfganga Goethego pt. “Mailied” z muzyką Edvarda Griega “Poranek” w tle. Konkurs zdecydowanie zdominowała piosenka.

Oprac. Marta Kolenkiewicz