We wtorek, 22 maja 2018 roku, odbyła się lekcja otwarta z przedmiotu dokumentacja techniczna z udziałem klasy II TB.

Zajęcia prowadził nauczyciel Bartosz Żyliński, a obserwowało je grono pedagogiczne: dyrektor szkoły Anna Musiałowicz, wicedyrektor Małgorzata Żukiewicz, kierownik kształcenia praktycznego Artur Kuczyński oraz Bożena Czatrowska i Katarzyna Bacewicz.

Temat lekcji: Projekt domu do 35 m2.

Zadanie, jakie mieli do wykonania uczniowie, dotyczyło realizacji (w formie ćwiczenia) dokumentacji technicznej obiektu, który może być wykonywany przez projektantów bez uprawnień, w tym uczniów kształcących się w zawodzie technik budownictwa i absolwentów tego kierunku.

Uczniowie, korzystając z programów komputerowych Draftsight oraz Sketch up, służących do projektowania architektonicznego, wykonywali trójwymiarowe modele budynku na podstawie przygotowanych przez siebie rzutów rysunku.

Lekcja odbyła się w atmosferze twórczej i była próbą pokazania pracy inżynieryjnej przyszłych techników budownictwa w warunkach panujących w biurach projektowych.