W edukacji dydaktyczno – wychowawczej bardzo ważna jest profilaktyka, dlatego w naszej szkole nie brakuje działań o takim właśnie charakterze. Zawsze cieszą się dużym zainteresowaniem młodzieży i wywołują twórcze emocje.

Przykładem może być udział kilku klas pierwszych i drugich oraz III TM w koncercie, który odbył się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Suwałkach. Z uczniami spotkali się Jacek Heres  Zajkowski oraz Piotr Zalewski, czyli grupa ,,Wyrwani z niewoli”. Artyści mówili o swoich niebezpiecznych i zagrażających zdrowiu doświadczeniach z używkami oraz o zgubnym dążeniu do wolności, akceptacji i miłości. Wydarzenie było dość nietypowe, ponieważ koncert hip-hopowy został połączony z rozmowami, które zmuszały do refleksji. Historie tych ludzi wywarły na młodzieży ogromne wrażenie. Artyści pokazali, że przygoda z używkami bywa zgubna dla każdego człowieka. Spotkanie było niezwykle emocjonujące i pouczające.

Inicjatorką wielu działań profilaktycznych w ZST jest Pani Beata Szymańska, szkolny pedagog.