„Do odniesienia sukcesu w nauce lub sztuce niezbędna jest odrobina autyzmu”
Andreas Ohman

Czym jest tajemniczy zespół Aspergera, jakie są jego objawy, co można zrobić, żeby uczniowie nim dotknięci nie czuli się odrzuceni przez rówieśników – to pytania, na które szukaliśmy odpowiedzi wspólnie z panem Januszem Tkaczowem podczas szkolenia zorganizowanego w ramach WDZ w Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach w dniu 06.12.2018 r. Była to również próba wejścia w świat dziecka z zespołem Aspergera i zrozumienia, z czym borykają się dzieci autystyczne, ponieważ zespół Aspergera jest łagodną formą autyzmu. Okazuje się, że osoby z zespołem Aspergera, wymownie nazywane AS’ami, nie są chore, lecz posiadają odmienny wzorzec budowania relacji z otoczeniem. Oznacza to, że nie są one ani gorsze ani wyjątkowe i nie powinny wstydzić się swojego zachowania, ani narażać się na odrzucenie społeczne. Wiedza, na czym polega ich odmienność jest pierwszym krokiem w drodze do pełnej akceptacji ich zachowania, co jest niezbędne w tworzeniu poczucia bezpieczeństwa w szkole oraz zapewnienia warunków sprzyjających ich rozwojowi. W dużym skrócie ASY’y (osoby dotknięte zespołem Aspergera) mają:

  • problemy w nawiązywaniu relacji międzyludzkich
  • trudności z komunikowaniem się
  • niezwykłe zainteresowania oraz nadmiernie usztywnione stereotypowe wzorce zachowań

a poza tym cechuje ich często wysoki poziom inteligencji, posługiwanie się bogatym słownictwem, niezwykła pamięć, choć nie zawsze trafnie rozpoznają emocje.  Okazuje się, że ogromnym problemem w społecznym funkcjonowaniu AS’ów jest komunikowanie się ich na poziomie pozawerbalnym, nie umieją poprawnie interpretować gestów i min swojego rozmówcy, często nie rozumieją ironii, gier słownych, metafor, rozbudowanych porównań. Przekaz słowny rozumieją bardzo dosłownie, dlatego preferują jasne, zwięzłe, konkretne komunikaty. Podczas bezpośredniej rozmowy skupiają się przede wszystkim na temacie rozmowy, a nie na kontakcie z drugim człowiekiem. Z tego powodu ich zachowanie jest często odczytywane, jako wyraz zarozumiałości, przez co popychane one są na margines oraz pozostają w izolacji od grupy.

Mimo licznych deficytów w funkcjonowaniu AS’ów należy pamiętać o ogromnych ich osiągnieciach. Znane AS’y to: Lionel Messi, Albert Einstein, Wolfgang Amadeusz Mozart i Andy Warhol.

Bez zespołu Aspergera nie byłoby Doliny Krzemowej…..