Romantyzm, to epoka duchowych uniesień, mistycznych doznań, fantastycznych, wręcz nierealnych przeżyć. Możliwość przekonania się czym różni się świat widziany „oczyma duszy” od świata postrzeganego przez oświeceniowego klasyka mieli okazję uczniowie klasy 2 technik teleinformatyk w czasie otwartej lekcji języka polskiego, którą w obecności dyrektorów i nauczycieli, 4 października 2019 roku przeprowadziła Magdalena Jaśkiewicz.

Uczniowie skupili się na analizie założeń światopoglądu romantycznego i oświeceniowego, wykorzystując aż cztery różne teksty kultury: balladę Johanna Wolfganga Goethego pt.: Król olch”, obraz „Król Elfów” Moritza von Schwinda, piosenkę pt.: „Król olch” w wykonaniu Marcina Sady oraz bajkę filozoficzną „Złodziej siekiery” autorstwa Piquemala. Aktywne uczestnictwo w lekcji powoziło uczniom zdobyć niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu interpretacji i analizy różnych tekstów kultury, zaś twórczość Goethego rozbudziła ciekawość i wzmogła chęć czytania romantycznej literatury.