O tym, że warto marzyć, wiemy wszyscy. Jednak zdecydowanie rzadziej zastanawiamy się nad tym, dlaczego marzenia są tak istotne i co wnoszą w nasze życie.

Rola marzeń w życiu młodych ludzi była przewodnim tematem lekcji otwartej,  przeprowadzonej 8 października 2019 roku, przez Magdalenę Jaśkiewicz, w obecności nauczycieli, w klasie II technik mechatronik, na godzinie wychowawczej. Uczniowie skupili się na interpretacji ciekawego tekstu kultury, którym był film pt.: „Die Geschichte von Eatkarus”. Podobieństwo głównego bohatera do mitycznego Ikara, uzmysłowiło, jak ważna jest determinacja w dążeniu do realizacji marzeń. Z kolei ćwiczenie polegające na wypisaniu największych marzeń oraz precyzyjnym określeniu sposobów ich realizacji, z uwzględnieniem konkretnej wiedzy i umiejętności nabytych w czasie różnych lekcji i dzięki wsparciu różnych nauczycieli w ciągu ostatniego roku szkolnego, okazało się być wartością nie do przecenienia. Mechatronicy docenili rolę szkoły i nauczycieli w procesie edukacji. Ponadto, uczniowie posiadający zdolności językowe, mogli zabłysnąć, tłumacząc pojawiające się w filmie zwroty w języku niemieckim i angielskim. Wyniki przeprowadzonej na koniec zajęć ankiety, jednoznacznie pokazały, że aktywizujące metody pracy są dobrym sposobem na zainteresowanie młodzieży i rozbudzanie w nich pasji. Wszystkim uczniom klasy II technik mechatronik życzymy spełnienia marzeń!