Finał Centralny XXXVI Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych odbył się w dniach 19-21 kwietnia 2023 r. Współorganizatorami zawodów była Politechnika Warszawska, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Zespół Szkół Architektoniczno-Budowlanych i Licealnych oraz Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa.

W eliminacjach centralnych wzięło udział 80 uczniów z 39 szkół z całej Polski. Dwuosobowa reprezentacja naszej szkoły przez pięć godzin odważnie mierzyła się z zadaniami  o najwyższym stopniu trudności, wykazując się obszerną wiedzą, twórczym myśleniem oraz kreatywnością i wytrwałością.

Tytuł laureata XXXVI OWiUB  zdobył Nikola Konikowska, uczennica klasy IV Technik budownictwa.

Tytuł laureata XXXVI OWiUB  zdobył Patryk Sokół, uczeń klasy IV Technik budownictwa.

Nasza szkoła w okręgu białostockim zajęła I miejsce.

Laureaci uzyskują indeks uczelni technicznej bez postępowania kwalifikacyjnego oraz 100% wynik części pisemnej egzaminu zawodowego.

Nauczyciele którzy przygotowywali zwycięzców:  Daniel ZielepuzaBartosz Żyliński.

Serdeczne gratulacje!