Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej wraz z partnerami – firmami SIEMENS oraz KAMAMI ogłasza kolejną edycję konkurs na najciekawszy projekt z dziedziny elektroniki, informatyki lub automatyki pn. Elektronika – by żyło się łatwiej.

Jest to inicjatywa mająca na celu zintensyfikowanie działań na rzecz budowania innowacyjnych środowisk na terenie Polski i inicjowania projektów w obszarze badawczo-rozwojowym (B+R), wspieranych przez podmioty realizujące zadania m.in. na rzecz rozwoju gospodarczego. Organizatorzy konkursu chcą wyróżnić autorów najciekawszych projektów, prezentujących praktyczne zastosowania szeroko pojętej elektroniki.

Konkurs kierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych – szczególnie liceów o profilach matematyczno-fizycznych i politechnicznych oraz techników elektronicznych, mechatronicznych, informatycznych, automatycznych i pokrewnych.

Szczegółowe informacje tutaj