W ubiegłym roku szkolnym Samorząd Uczniowski wraz z paniami Dorotą Daniłowicz-Wasilewską i Martą Spudzis rozpoczął projekt „Ekopobudka dla Ziemi”. Projekt ma na celu podniesienie świadomości ekologicznej uczniów ZST w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych na Ziemi.

W realizację projektu wpisują się konstruktywne i często innowacyjne działania. Jednym z nich jest udział w ogólnopolskiej akcji #sadziMY. Aby sprostać wyzwaniom, jakie niosą zmiany klimatyczne, uczniowie zasadzili drzewka wokół ZST. Swoją cegiełkę do tego, żebyśmy mogli oddychać czystszym powietrzem, wnieśli uczniowie klasy 4 TG wraz z wychowawczynią – panią Anną Bogucka.
Dzięki zaangażowaniu uczennicy Patrycji Świerzyńskiej z klasy 4 TG drzewka szkole nieodpłatnie przekazało Nadleśnictwo Suwałki.

Pamiętajmy, że:
JEDNO DRZEWO TO TLEN DLA 3 OSÓB.