W dniu 17 września klasy IV TI i TE uczestniczyły w uroczystościach miejskich, które były  poświęcone  81 rocznicy wkroczenia Armii Radzieckiej na terytorium II Rzeczypospolitej oraz  Dniowi Sybiraka.

Młodzież (zachowując nakazy związane z pandemią COVID- 19)  reprezentowała społeczność  Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach i tym samym oddała hołd Obrońcom naszej ziemi suwalskiej z września 1939 roku.