W ramach Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Zawodowego we współpracy z SODN w Suwałkach 9 grudnia 2019 roku w Zespole Szkół Technicznych została przeprowadzona ciekawa lekcja z filozofii – “Czy można poznać świat?”

Wprowadzenie tego przedmiotu do liceum i technikum umożliwiła reforma edukacji. Dyrekcja naszej szkoły dostrzegła celowość zajęć z filozofii, które otwierają proces uczenia się przez całe życie. Kilka miesięcy edukacji filozoficznej w klasach pierwszych po szkole podstawowej pokazało, że młodzież pragnie dyskutować o najważniejszych problemach i dylematach, czyli włączać się do „odwiecznej rozmowy ludzkości”.

Uczniowie klasy I technik mechatronik dyskutowali o: świecie rzeczy fizycznych i świecie idei, jaskini Platona, duszy jako nieśmiertelnym składniku człowieka, ideach (dobra, piękna, prawdy) i anamnezie. Nie mogło zabraknąć nawiązań do sztuki, literatury, kultury fizycznej, fizyki, chemii, matematyki czy religii.

Cel główny lekcji – włączenie się do filozoficznej dyskusji na temat możliwości poznania świata – został zrealizowany. Uczniowie mogli utwierdzić się w przekonaniu, że proces myślenia i zdobywania wiedzy jest cnotą, czyli wartością nadrzędną.

Lekcję prowadziła Dorota Kossa-Szoch, dla której filozofia to nie tylko szkolny przedmiot, ale przede wszystkim pasja i intelektualna przygoda. Zajęcia obserwowało 10 osób, w tym dyrektor ZST – pani Anna Musiałowicz, pani Janina Steczkowska – dyrektor SODN, pani Luiza Podziewska – doradca metodyczny SODN.