„Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej ogłoszono lekturą 12. odsłony Narodowego Czytania. Z inicjatywą przeczytania wybranych fragmentów tej pozytywistycznej powieści opowiadającej losy Korczyńskich i Bohatyrowiczów wyszło Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach. Dlatego 8 września uczniowie i nauczyciele naszej szkoły jako reprezentanci jednej z trzech szkół wzięli udział w tym przedsięwzięciu. Lekturę fragmentów powieści poprzedził ciekawy wykład wicedyrektor Zespołu Szkół Technicznych  – pani Doroty Kossy-Szoch przybliżający fascynującą postać pisarki. Wybrani uczniowie –  Filip Maliszewski, Miłosz Chołko, Kornelia Nowikowska doskonale wcielili się w postaci bohaterów, pozwolili słuchaczom na nowo odkryć atmosferę tego dzieła i zachwycić się nadniemeńską przyrodą. Ostatnim elementem spotkania była gra sprawdzająca znajomość biografii Orzeszkowej i treści powieści. Inicjatywy tego rodzaju są niezwykle cenne, ponieważ przyczyniają się do rozumienia, poznawania historii, która stanowi ważny element dziedzictwa kulturowego Polski.