W czwartek 14 września klasy II TI, II Ta, II TM, pod opieką Anety Stojanowskiej – Hościłowicz i Jolanty Kosmowskiej uczestniczyły w zajęciach warsztatowych na Zatoce Słupiańskiej. Wiedza z zakresu ekologii i ochrony środowiska umożliwia nam mądrze egzystować z naturą. Na terenie Suwalszczyzny, możemy korzystać ze szczególnych obszarów chronionych / Zielone Płuca Polski/, zobowiązuje to do zachowań i wiedzy – jesteś częścią ekosystemu i świadomie z niego korzystam.

Na tym wyjeździe połączyliśmy  edukacje w terenie z integracją przy ognisku.  Pogoda pokazała swe różne oblicza- słońce i deszcz, ale był to dobry akord do wspomnień wakacyjnych, choć już na gruncie zajęć szkolnych.