W ramach projektu „Dobry zawód – fajne życie” chodzi przede wszystkim o to, by uświadomić gimnazjalistom, jakie możliwości i korzyści może przynieść im kształcenie w szkole zawodowej, w konkretnym zawodzie, z uwzględnieniem potrzeb lokalnych pracodawców.

Wizyta dziennikarzy telewizyjnych dla stacji TVP Białystok zaowocowała filmem, który potwierdza przesłanie projektowe i pokazuje, że proponowane kierunki kształcenia w naszej szkole są interesujące, a jakość kształcenia zawodowego jest priorytetowym wyzwaniem w naszej strategii edukacyjnej.