„Nie ufaj bezGRANICznie” pod tym hasłem szkolni specjaliści przy współpracy z KMP w Suwałkach w dniu 18.04.2023 r. zorganizowali zajęcia profilaktyczne, mające na celu przeciwdziałanie handlowi ludźmi.

Uczniowie z niemałym zaskoczeniem przyjęli informację, że niewolnictwo nadal istnieje, a jego współczesną formą jest właśnie handel ludźmi. To poważne przestępstwo rażąco naruszające podstawowe prawa człowieka. Jest zbrodnią naruszającą niezbywalne prawo każdego człowieka do godności zagwarantowanej przez liczne porozumienia międzynarodowe.

W drugiej części spotkania pani Małgorzata Lipska, specjalista zespołu do spraw prewencji kryminalnej, nieletnich i patologii Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach, przekazała praktyczne wskazówki, jak analizować oferty pracy, szczególnie za granicą, aby uniknąć ryzyka stania się „ofiarą” handlu ludźmi, w jaki sposób przygotować się do takiego wyjazdu oraz gdzie szukać pomocy, w gdy kogoś ten problem dotknął.